4 tys. krakowskich uczniów objętych programem ochrony zdrowia psychicznego. PDF
Wpisany przez S.Z.   
niedziela, 15 października 2023 17:12

4 tys. krakowskich uczniów objętych programem ochrony zdrowia psychicznego. Pierwsza współpraca Grupy LUX MED i Urzędu Miasta Krakowa

Program pt. „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci w szkołach podstawowych na terenie miasta Krakowa" powstał, by wzmocnić zdrowie psychiczne uczniów, a także pomóc w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, psychoedukacją oraz wesprzeć relację między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa i Grupę LUX MED wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego HARMONIA.


Wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne obserwowany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wśród dzieci i młodzieży sytuacja jest szczególnie trudna – zwłaszcza, że w całym kraju istnieje deficyt specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii dziecięcej. Najczęstsze problemy to m.in. trudności w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, zaburzenia depresyjne, brak samoakceptacji, zaburzenia kompulsyjne czy związane z odżywianiem. Wsparcie psychologiczne dostępne w placówkach oświatowych to sposób, by dzieci i młodzież zmagająca się z problemami, mogła uzyskać tak potrzebną pomoc.

- Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie, relacje z rówieśnikami czy powodować trudności w nauce. Brak troski o dobrostan psychiczny w wieku dziecięcym może także prowadzić do nasilenia objawów w życiu dorosłym. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami jest więc niezwykle ważna, jednak wsparcie i czujność rodziców, opiekunów czy nauczycieli są w tej kwestii niezbędne i kluczowe – tłumaczy Małgorzata Czyżewska-Kleczkowska psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA, LUX MED
Działania realizowane w ramach wspólnego projektu Miasta Kraków i Grupy LUX MED mają nieść realną pomoc, której potrzebują zwłaszcza dzieci znajdujące się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Projekt objął wprowadzenie stosowania zasad ochrony zdrowia psychicznego w funkcjonowanie szkół, a jego celem będzie wpisanie tych zagadnień do programu placówek. Wsparcie otrzymają nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Poradnictwo dotyczy m.in. wczesnego rozpoznawania potrzeb i sygnałów ostrzegawczych.
Dodatkowo została uruchomiona telefoniczna linia wsparcia psychologicznego, gdzie udzielane są porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ponadto dzięki realizacji projektu powstanie 10 filmów edukacyjnych pod nazwą „Godzina wychowawcza z psychologiem” skierowanych do dzieci i młodzieży. Wśród głównych poruszanych zagadnień znajdą się materiały na temat efektywnego snu, agresji słownej, sposobów radzenia sobie ze stresem, strachem i lękiem, a także dotyczące tego kiedy oraz gdzie zgłosić się pomoc, jak rozmawiać z rodzicami, aż po poruszenie tematów związanych z niską samooceną i poczuciem pustki. Materiały będą omawiane z uczniami podczas godziny wychowawczej. Mogą również zostać wykorzystane jako podstawa do pracy z uczniami po zakończeniu programu.
Jest to pierwszy wspólny projekt realizowany przez Miasto Kraków i LUX MED. Działania potrwają do końca 2023 r.

/źródło - /